Yayınlama Standartları

“Quantitative Methods in Economics” dergisi, yazarların çalışmalarının sonuçlarını şeffaf, adil ve okunabilir bir şekilde sunmasını sağlayan standartlara uyum sağlamaktadır. Editörler, “hayalet yazarlık” ve “misafir yazarlığı” vakalarını ortadan kaldırmak için her türlü çabayı göstermektedirler.

“Hayalet Yazarlık”, herhangi birisinin yazarlardan biri olarak katılmasını veya yayın bildirimleri bölümünde rolünü belirtmeksizin kâğıda önemli derecede katkı sağladığı durumu ifade eder.

“Misafir yazarlık” (“fahri yazarlık”), yazarların kâğıda katkılarının önemsiz olduğu veya hiç gerçekleşmediği duruma işaret eder ve buna rağmen yayının yazar / ortak yazarı olarak kaldı.

“Misafir yazarlık” (“fahri yazarlık”), yazarların kâğıda önemsiz katkılarının olduğu veya hiç katkılarının olmamasına rağmen yayın yazarı/ortak yazar/yardımcı yazar olarak yazabilmeleri anlamına gelir.

“Quantitative Methods in Economics” dergisi editörleri “Hayalet Yazar”, “Fahri Yazarlık” gibi kavramları önlemek için bireysel yazarlardan, öncelikle sayfanın oluşturulmasında sağlayacakları katkıları/yazıları hakkında bilgi ister. Bu nedenle, “Yazar Beyanı” rapor belgesi uygun bir şekilde doğru bilgiler ile doldurulmalıdır. Yayınlanan makalenin yazarlarından raporlarını imzalamaları istenir, bununla telif haklarını yayıncıya devreder ve sayfanın/yazının daha önce yayınlanmadığını ve başkalarının telif haklarını ihlal etmediklerini beyan ederler.

Hakemlik Süreci

  1. Resmi gereklilikleri ve editörler tarafından istenen şartları taşımayan yazılar onaylanmamaktadır.
  2. Tüm yazılar/makaleler, yazarın birimi dışındaki farklı birimlerden iki editör/gözetmen tarafından incelenir.
  3. Hakemlik süreci “çift taraflı bilinmezlik” ile ilerlemektedir. Ne yazar kendisini inceleyenlerin kimliğini ne de editör incelediği makalenin yazarının kim olduğunu bilemez.
  4. İnceleme derginin websitesi üzerinden indirilecek olan form ile yazılmalıdır.
  5. Yazarlar iki inceleme formunu da almaktadır. Eğer inceleyenler tarafından önemli değişiklikler önerilirse, değişiklikler sonucunda makale tekrar incelenir, buda sonuçlanana kadar yazının yayınlanmasını biraz geciktirebilir.

translation: Kaan Yumak