The Quantitative Methods in Economics (QME) Varşova Yaşam Bilimleri Üniversitesi Ekonometri ve İstatistik Bölümü tarafından yayınlanmakta olup tanınan bir bilim dergisidir, ve Polonya Bilim ve Yüksek Öğretim Bakanlığı tarafından listelenmiştir. (değerlendirilmiş dergilerin B kısmında yer almaktadır). 2001 yılında bir monografi olarak kuruldu fakat daha sonra (2011’de) dergiye dönüştürüldü. QME dergisi hem basında (ISSN 2082-792X) hem de elektronik formlarda (e-ISSN 2543-8565) mevcuttur ancak ilk form kağıda dökülmüş olanıdır.

QME, ekonomik bilimlerde nicel yöntemler alanında deneysel araştırma ve teorik analiz sonuçlarını sunacak şekilde tasarlanmıştır.

Dergi aşağıdaki konuları kapsamaktadır:

 • Ekonometri ve İstatistik,
 • Çok Boyutlu Data Analizleri,
 • Veri Bilimi,
 • Finansal, Mali Mühendislik,
 • İşlemsel Araştırma,
 • Ekonomi, Yönetim, Maliye, Lojistik alanlarında Uygulamalı Matematik,
 • İktisadi Araştırmalarda Uygulamalı Bilimler.

Dergimiz aşağıdaki hizmetler kapsamında yer almakta olup, İngilizce dilindeki katkılara da her zaman açıktır.

 • Index Copernicus
 • BazEcon
 • CEJSH
 • CEEOL
 • ERIH PLUS
 • ProQuest

translation: Kaan Yumak