• Prof. dr hab. Bolesław Borkowski – Redaktor Naczelny
 • Dr hab. Hanna Dudek, prof. SGGW – Zastępca Redaktora Naczelnego
 • Redaktor zarządzający: dr Grzegorz Koszela
 • Redaktorzy tematyczni:
  • Ekonometria: Prof. dr hab. Bolesław Borkowski
  • Wielowymiarowa Analiza Danych: dr hab. Wiesław Szczesny, prof. SGGW
  • Ekonomia Matematyczna: dr hab. Zbigniew Binderman, prof. SGGW
  • Analiza Rynku Pracy: dr hab. Joanna Landmessser
  • Inżynieria Finansowa: dr hab. Monika Krawiec
  • Data Science: dr Michał Gostkowski
 • Redaktor statystyczny: Prof. dr hab. Wojciech Zieliński
 • Redaktorzy techniczni: dr Jolanta Kotlarska, dr Elżbieta Saganowska
 • Redaktor językowy: Agata Cienkusz
 • Native Speaker: Prof. Yochanan Shachmurove
 • Sekretarz Redakcji: dr Luiza Ochnio