WARSAW UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES (WULS-SGGW):

 • Editor-in-Chief: Bolesław Borkowski
 • Vice-Editor-in-Chief: Hanna Dudek
 • Managing Editor: Grzegorz Koszela
 • Theme Editors:
  • Econometrics: Bolesław Borkowski
  • Multidimensional Data Analysis: Wiesław Szczesny
  • Mathematical Economy: Zbigniew Binderman
  • Analysis of Labour Market: Joanna Landmessser
  • Financial Engineering: Monika Krawiec
  • Data Science: Michał Gostkowski
 • Statistical Editor: Wojciech Zieliński
 • Technical Editors: Jolanta Kotlarska, Elżbieta Saganowska
 • Language Editor: Agata Cienkusz
 • Native Speaker: Yochanan Shachmurove
 • Editorial Assistant: Luiza Ochnio